Parterapi

Så er I her! Hvordan kommer I videre?

Når I kommer som par, forsøger jeg altid at tilpasse formen til jeres behov som kan være meget forskelligt alt efter problematik, ønsker, konfliktniveau mm.

Ligesom i den individuelle terapi lægger jeg vægt på at få skilt tingene ad, så vi sammen kan få øje på de reaktioner hos jer hver især, der bliver problematiske og som sætter relationen under pres.

Det er ikke altid, at begge parter får lige meget taletid i terapien, for ind imellem er det nødvendigt, at vi kigger nærmere på reaktionerne hos den ene part, før det giver mening at gå videre. Ind imellem er det også nødvendigt, at opdele terapien og tage et par individuelle samtaler med jer hver især – for igen at samle op i fællesskab.

Jeg bestræber mig på at være ærlig og give jer klar og brugbar feedback… Jeg bestræber mig desuden på at forstå jeres reaktioner hver især og dynamikken imellem jer. Ofte er de problemer som vi oplever i vores helt nære relationer et ekko fra tidligere tilknytningsrelationer.

Jeg hjælper jer til at se klart, når det er svært at finde en vej i fællesskab.