Ofte er de problemer som vi oplever i vores nære relationer, et ekko fra tidligere tilknytningsrelationer. Når to mennesker finder sammen i et kærlighedsforhold, er der altid to familiemønstre med på slæb – fortidens glæder, sorger og skuffelser deltager usynligt i relationen uden at vi bemærker det. 

Det er ikke altid, at begge parter får lige meget taletid i terapien, for ind imellem er det nødvendigt, at vi kigger nærmere på reaktionerne hos den ene part, før det giver mening at gå videre. Ind imellem er det også nødvendigt, at opdele terapien og tage et par individuelle samtaler med jer hver især – for igen at samle op i fællesskab.

Vi bestræber os på at give jer klar og brugbar feedback. Vi bestræber os på at hjælpe jer med at forstå jeres egne og den andens reaktioner – og vise jer, hvordan mønstrene påvirker dynamikken imellem jer.

Alt sammen for at I kan møde hinanden på et sundere grundlag og få talt om dét der er vigtigt.