Parterapi

Her vil du om kort tid kunne læse, hvordan jeg som regel håndterer parterapi. Du vil kunne læse, at jeg forsøger at tilpasse formen til jeres behov – som kan være meget forskelligt alt efter problematik, ønsker, konfliktniveau mm.

Som i den individuelle terapi lægger jeg vægt på at få skilt tingene ad, så vi sammen kan få øje på de reaktioner hos jer hver især, der bliver problematiske. Vi skal med andre ord have et klart billede af hvorfor relationen kommer under pres, så vi kan sætte ind dér hvor problemet opstår eller eskalerer…

Det er ikke altid, at begge får lige meget taletid i terapien, for ind imellem er det nødvendigt, at vi kigger nærmere på reaktionerne hos den ene part, før det giver mening at gå videre. Ind imellem er det nødvendigt at opdele terapien og tage et par individuelle samtaler med jer hver især – for igen at samle op i fællesskab.

Jeg bestræber mig på at være ærlig og give jer klar og brugbar feedback…

Alt dette og meget mere vil du snart kunne læse om på denne side, men lige nu er siden under udarbejdelse….